حالت تاریک
  • یکشنبه, 1403/04/31 شمسی | 2024/07/21 میلادی
گزارش تصویری؛

قیام لرستان علیه استکبار

قیام لرستان علیه استکبار

مردم لرستان همزمان با سراسر کشور در روز ۱۳ آبان، علیه استکبار جهانی قیام کرده و راهپیمایی باشکوهی را به نمایش گذاشتند.

به گزارش سفیرافلاک، مردم لرستان همزمان با سراسر کشور در روز ۱۳ آبان، علیه استکبار جهانی قیام کرده و راهپیمایی باشکوهی را به نمایش گذاشتند.

قیام لرستان علیه استکبار
قیام لرستان علیه استکبار
قیام لرستان علیه استکبار
قیام لرستان علیه استکبار
قیام لرستان علیه استکبار
قیام لرستان علیه استکبار
قیام لرستان علیه استکبار
قیام لرستان علیه استکبار
قیام لرستان علیه استکبار
قیام لرستان علیه استکبار
قیام لرستان علیه استکبار
قیام لرستان علیه استکبار
قیام لرستان علیه استکبار
قیام لرستان علیه استکبار
قیام لرستان علیه استکبار
قیام لرستان علیه استکبار
قیام لرستان علیه استکبار
قیام لرستان علیه استکبار
قیام لرستان علیه استکبار
قیام لرستان علیه استکبار
قیام لرستان علیه استکبار

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از