حالت تاریک
  • چهارشنبه, 1402/12/09 شمسی | 2024/02/28 میلادی
گزارش تصویری؛

مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت

مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت

مردم کوهدشت استقبالی باشکوه از کاروان شهدای گمنام به نمایش گذاشتند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، مردم کوهدشت استقبالی باشکوه از کاروان شهدای گمنام به نمایش گذاشتند.

مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت
مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت
مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت
مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت
مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت
مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت
مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت
مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت
مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت
مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت
مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت
مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت
مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت
مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت
مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت
مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت
مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت
مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت
مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت
مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت
مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت
مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت
مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت
مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت
مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت
مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت
مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت
مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت
مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت
مهمانی کاروان اهالی بهشت در کوهدشت

انتهای خبر/

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از