لرستان - سفیر افلاک
زیر پوست شبکه های اجتماعی چه می گذرد/سهم ولنگاری فضای مجازی در رویش بحران در خانواده ها 29 آذر 1399
فضای مجازی و فاجعه در روابط اجتماعی؛

زیر پوست شبکه های اجتماعی چه می گذرد/سهم ولنگاری فضای مجازی در رویش بحران در خانواده ها

آسیب های فضای مجازی در کمین نوجوانان و جوانان است، آسیب هایی که به دلیل ولنگاری این فضا بحران های اجتماعی و خانوادگی را به دنبال دارد.

تهدید مرزهای عاطفی در روابط اینترنتی/ ساماندهی فضای مجازی در اولویت نیست 08 مهر 1399
آسیب های فضای مجازی در روابط خانوادگی؛

تهدید مرزهای عاطفی در روابط اینترنتی/ ساماندهی فضای مجازی در اولویت نیست

گاها آسیب های فضای مجازی خسارات جبران ناپذیری را به دنبال دارد و به نظر می رسد آگاهی بخشی در راستای استفاده درست، نظارتها، ساماندهی و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات می تواند بخش قابل توجهی از این مشکلات را کاهش دهد.