لرستان - سفیر افلاک
دوره آموزشی «توانمندسازی دبیران آمادگی دفاعی» در لرستان برگزار شد 17 مهر 1401
مسئول تربیت و آموزش سپاه لرستان:

دوره آموزشی «توانمندسازی دبیران آمادگی دفاعی» در لرستان برگزار شد

الیاسی گفت: دوره آموزشی «توانمندسازی دبیران آمادگی دفاعی» برای دبیران مدارس استان لرستان برگزار شد.