لرستان - سفیر افلاک
تولید پارچه‌های بی‌بافت آنتی باکتریال برای حذف کرونا ویروس 16 مهر 1399

تولید پارچه‌های بی‌بافت آنتی باکتریال برای حذف کرونا ویروس

محققان یکی از شرکت‌های فناور به تولید منسوج نبافته پزشکی و ماسک جراحی نانویی با قابلیت حذف عوامل بیماری‌زا دست یافتند.