لرستان - سفیر افلاک
جشنواره رسانه‌ای ابوذر در لرستان برگزار می‌شود 21 آبان 1399
مسئول بسیج رسانه لرستان:

جشنواره رسانه‌ای ابوذر در لرستان برگزار می‌شود

مریدی، مسئول بسیج رسانه لرستان گفت: چهارمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در استان لرستان برگزار می‌شود.