لرستان - سفیر افلاک
گوشی با قابلیت درک احساسات انسان تولید شد 23 مهر 1399

گوشی با قابلیت درک احساسات انسان تولید شد

محققان دانشگاه کرنل از تولید گوشی خبر داده اند که قادر به درک احساسات و عواطف انسان با بررسی چهره افراد است و این کار را حتی در صورت ماسک زدن افراد انجام می دهد.