لرستان - سفیر افلاک
احداث ۷ هزار هکتار باغ در اراضی شیب دار لرستان/ظرفیت سردخانه ها به ۲۵ هزار تن افزایش می یابد 05 بهمن 1399
رئیس جهاد کشاورزی لرستان:

احداث ۷ هزار هکتار باغ در اراضی شیب دار لرستان/ظرفیت سردخانه ها به ۲۵ هزار تن افزایش می یابد

حسنی مقدم گفت: احداث 7 هزار هکتار باغات در اراضی شیب دار انجام شده و طی برنامه 10 ساله این میزان سطح به 50 هزار هکتار افزایش می یابد.

سطح باغات در اراضی شیب دار لرستان به ۵ هزار هکتار افزایش می یابد 08 آذر 1399
معاون جهاد کشاورزی لرستان:

سطح باغات در اراضی شیب دار لرستان به ۵ هزار هکتار افزایش می یابد

صالحیان، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی لرستان گفت: سطح باغات در اراضی شیب دار استان لرستان به 5 هزار هکتار افزایش می یابد.

۲۰ هزار شغل در کشور ایجاد شد/احداث ۶۱ هزار هکتار باغ در اراضی شیب‌دار 02 مرداد 1399
رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور:

۲۰ هزار شغل در کشور ایجاد شد/احداث ۶۱ هزار هکتار باغ در اراضی شیب‌دار

منصور، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: تاکنون ۲۰ هزار شغل و ۱۸۳ هزار تن تولید محصولات زراعی در کشور به واسطه کشت در اراضی شیب دار و کم بازده بوجود آمده است.