لرستان - سفیر افلاک
ازدواج آسان و بدون تجملات در روزهای کرونایی/چشم و همچشمی جهیزیه هم به حاشیه رفت ۱۰ آبان ۱۳۹۹
وقتی کرونا سبک زندگی را تغییر می دهد؛

ازدواج آسان و بدون تجملات در روزهای کرونایی/چشم و همچشمی جهیزیه هم به حاشیه رفت

در روزهایی که با شیوع کرونا سراسر خبرها تلخ است اما رواج ازدواج های آسان و بدون تجملات در بین جوانان افزایش یافته و بسیاری از زوجین بدون هزینه های اضافی زندگی را آغاز می کنند.

گره کور ازدواج جوانان همچنان چشم انتظار تدبیر/بخت «قانون تسهیل ازدواج جوانان» باز نشد ۲۴ تیر ۱۳۹۹
هفت خان تشکیل خانواده جوانان؛

گره کور ازدواج جوانان همچنان چشم انتظار تدبیر/بخت «قانون تسهیل ازدواج جوانان» باز نشد

کلاف سردرگم ازدواج جوانان همچنان در پیچ و تاب وعده‌ها بوده و همه مشکلات ریز و درشت دست به دست هم داده تا آمار ازدواج در لرستان کاهش یابد.