لرستان - سفیر افلاک
۵۱ پروانه استاندارد در لرستان تعلیق و ابطال شد ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
مدیرکل استاندار لرستان:

۵۱ پروانه استاندارد در لرستان تعلیق و ابطال شد

قنبریان گفت: 51 پروانه استاندارد در لرستان از ابتدای سال جاری تاکنون تعلیق و ابطال شده است.

واحد تولیدی گاز اکسیژن طبی، ۳۶ میلیون تومان جریمه شد ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
مدیرکل استاندارد لرستان:

واحد تولیدی گاز اکسیژن طبی، ۳۶ میلیون تومان جریمه شد

قنبریان گفت: واحد تولیدی گاز اکسیژن طبی به دلیل تخلف، به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

۲ واحد متخلف بتن آماده در لرستان تعطیل شد ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
مدیرکل استاندارد لرستان:

۲ واحد متخلف بتن آماده در لرستان تعطیل شد

قنبریان گفت: 2 واحد متخلف تولید بتن که اقدام به تولید و عرضه فرآورده بتن آماده، بدون دریافت پروانه استاندارد نموده بودند تعطیل شد.

انشعاب گاز سه جایگاه CNG غیراستاندارد در لرستان قطع شد ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

انشعاب گاز سه جایگاه CNG غیراستاندارد در لرستان قطع شد

قنبریان، مدیر کل استاندارد لرستان گفتانشعاب گاز سه جايگاه CNG غيراستاندارد در لرستان قطع شد.

یک واحد تولیدی متخلف به پرداخت ۳۶ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدیرکل استاندارد لرستان:

یک واحد تولیدی متخلف به پرداخت ۳۶ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد

قنبریان گفت: یک واحد تولیدی متخلف به پرداخت 36 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها برای «انار» صادر شد ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها برای «انار» صادر شد

قنبریان گفت: یازدهمین پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها برای محصول انار صادر شد.

واحد تولیدی مواد غذایی در لرستان ۳۶ میلیون تومان جریمه شد ۰۲ اسفند ۱۳۹۹

واحد تولیدی مواد غذایی در لرستان ۳۶ میلیون تومان جریمه شد

قنبریان گفت: یک واحد تولیدی مواد غذایی به دلیل نداشتن مجوز استاندارد ۳۶ میلیون تومان جریمه شد.

۴ پروانه استاندارد تشویقی در لرستان صادر شد ۲۸ بهمن ۱۳۹۹

۴ پروانه استاندارد تشویقی در لرستان صادر شد

قنبریان گفت: ۴ پروانه استاندارد تشویقی امسال در استان لرستان صادر شد.

نشان استاندارد نمک امید و سوگند جعلی است ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

نشان استاندارد نمک امید و سوگند جعلی است

قنبریان گفت: نشان استاندارد نمک امید و سوگند جعلی است و مراکز عرضه این محصول شناسایی و توقیف شدند.

۱۰ دستگاه آسانسور در مسکن مهر بروجرد پلمب شد ۱۸ دی ۱۳۹۹
رئیس اداره استاندارد بروجرد:

۱۰ دستگاه آسانسور در مسکن مهر بروجرد پلمب شد

شرفی گفت: 10 دستگاه آسانسور غیر استاندارد در مسکن مهر بروجرد پلمب شد.