لرستان - سفیر افلاک
کاهش سطح آب‌های زیر زمینی لرستان/ دشت رومشکان ۲ متر افت کرد 16 آذر 1401
مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای لرستان:

کاهش سطح آب‌های زیر زمینی لرستان/ دشت رومشکان ۲ متر افت کرد

زیودار با بیان اینکه سطح آب‌های زیرزمینی لرستان حدود 6.8 متر افت کرده است گفت: دشت رومشکان با حدود 2 متر افت بیشترین تغییرات سطح آب زیرزمینی را داشته است.