لرستان - سفیر افلاک
تعداد بیماران بستری کرونایی در لرستان ۲۵ درصد افزایش یافت ۱۸ بهمن ۱۳۹۹

تعداد بیماران بستری کرونایی در لرستان ۲۵ درصد افزایش یافت

خادمی گفت: تعداد بیماران بستری کرونایی در لرستان نسبت به هفته گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته است.