لرستان - سفیر افلاک
استفاده از الماس برای تولید لوازم الکترونیکی ۱۶ دی ۱۳۹۹

استفاده از الماس برای تولید لوازم الکترونیکی

دانشمندان برای اولین بار با تراشیدن و برش ظریف الماس موفق شدند از این ماده سخت و گران قیمت برای تولید لوازم الکترونیکی مختلف استفاده کنند.