لرستان - سفیر افلاک
۴۵۳ شعبه اخذ رأی تمام الکترونیک در ۴ شهرستان لرستان به امکانات مجهز شد 26 خرداد 1400
رئیس ستاد انتخابات لرستان:

۴۵۳ شعبه اخذ رأی تمام الکترونیک در ۴ شهرستان لرستان به امکانات مجهز شد

ثمینی گفت: ۴۵۳ شعبه اخذ رأی تمام الکترونیک در ۴ شهرستان لرستان به تمامی امکانات مجهز شده است.

انتخابات شوراها در ۴ شهرستان لرستان به صورت الکترونیک برگزار می شود 02 خرداد 1400
استاندار لرستان:

انتخابات شوراها در ۴ شهرستان لرستان به صورت الکترونیک برگزار می شود

خادمی گفت: انتخابات الکترونیک در شهرستان خرم آباد، بروجرد و کوهدشت برگزار خواهد شد و احتمال دارد شهرستان پلدختر نیز با پیگیری به این آمار اضافه شود.

‍  یک دهم انتخابات ‌کشور به صورت الکترونیک برگزار می شود 08 اردیبهشت 1400
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی:

‍ یک دهم انتخابات ‌کشور به صورت الکترونیک برگزار می شود

کاظمی با بیان اینکه ظرفیت وزارت کشور ۳۲ هزار صندوق اخذ رای الکترونیک است، گفت: یک دهم انتخابات ‌کشور به صورت الکترونیک برگزار می شود.