لرستان - سفیر افلاک
شوق زیارت/دلهایی که به پنجره فولاد رضا(ع) گره خورده اند ۲۶ مهر ۱۳۹۹
از راه دور سلام؛

شوق زیارت/دلهایی که به پنجره فولاد رضا(ع) گره خورده اند

امسال اگرچه خیلی از زائران نمی توانند راهی حرم شوند اما از راه دور سلام می دهند و دلهایشان را به پنجره فولاد گره می زنند.