لرستان - سفیر افلاک
ضرورت جهاد تبیین/ دشمن در فضای مجازی به دنبال انحراف افکار است 26 آبان 1401
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:

ضرورت جهاد تبیین/ دشمن در فضای مجازی به دنبال انحراف افکار است

جوکار با بیان اینکه دشمن در فضای مجازی به دنبال انحراف افکار است گفت: امروز جهاد تبیین امری لازم و ضروری است.