لرستان - سفیر افلاک
پنجمین نشست هیئت اندیشه ورز بسیج جامعه پزشکی لرستان برگزار شد 14 آبان 1401

پنجمین نشست هیئت اندیشه ورز بسیج جامعه پزشکی لرستان برگزار شد

پنجمین نشست هیئت اندیشه ورز شورای عالی سازمان بسیج جامعه پزشکی لرستان با محوریت برنامه‌های هفته بسیج، مسئله اغتشاشات و جوانی جمعیت برگزار شد.