لرستان - سفیر افلاک
فرهنگ پسندیده اهدای عضو باید ترویج یابد/لزوم تغییر نگرش مردم ۲۲ اسفند ۱۳۹۹

فرهنگ پسندیده اهدای عضو باید ترویج یابد/لزوم تغییر نگرش مردم

امانی با اشاره به ضرورت توجه به فرهنگ اهدای عضو در استان، گفت: فرهنگ پسندیده اهدای عضو نیازمند گسترش و ترویج است.

اهدای عضو شهروند دورودی جان ۳ بیمار را نجات داد ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

اهدای عضو شهروند دورودی جان ۳ بیمار را نجات داد

امانی گفت: اهدای عضو مرد ۴۵ ساله در شهرستان دورود جان ۳ بیمار را نجات داد.

اهدای عضو بانوی پلدختری جان چند بیمار را نجات داد ۲۷ دی ۱۳۹۹
مسئول هماهنگ کننده اهدای عضو در لرستان:

اهدای عضو بانوی پلدختری جان چند بیمار را نجات داد

امانی گفت: اهدای عضو بانوی پلدختری جان چند بیمار را از مرگ نجات داد و به آنها زندگی دوباره بخشید.

اهدای عضو در بروجرد به ۳ بیمار زندگی بخشید ۲۷ مهر ۱۳۹۹
مسئول هماهنگ کننده اهدای عضو لرستان:

اهدای عضو در بروجرد به ۳ بیمار زندگی بخشید

امانی، مسئول هماهنگ کننده اهدای عضو لرستان با بیان اینکه اهدای عضو یک نفر در بروجرد به 3 بیمار زندگی بخشید گفت: طی یک سال گذشته ۱۹ مورد اهدای عضو در لرستان انجام شده است.