لرستان - سفیر افلاک
اختصاص ۱۱ دستگاه اکسیژن ساز به لرستان ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان مطرح کرد:

اختصاص ۱۱ دستگاه اکسیژن ساز به لرستان

نیکبخت گفت: تعداد دستگاه های اکسیژن ساز در استان لرستان به 11 دستگاه افزایش یافت.