لرستان - سفیر افلاک
پرونده ۱۶۰۰ ایثارگر لرستانی در حال بررسی است 30 مهر 1401
رئیس کمیسیون عالی پزشکی سپاه:

پرونده ۱۶۰۰ ایثارگر لرستانی در حال بررسی است

کشاورز مولایی گفت: پرونده هزار و 600 نفر از ایثارگران و رزمندگان دوران دفاع مقدس تحت عنوان فاقدان مدرک بالینی در حال بررسی است.