لرستان - سفیر افلاک
اصناف در صورت عدم رعایت تعطیلی پس از ساعت ۱۸ پلمب می شوند ۲۶ آبان ۱۳۹۹
معاون سازمان صمت لرستان:

اصناف در صورت عدم رعایت تعطیلی پس از ساعت ۱۸ پلمب می شوند

حسامی، معاون نظارت و بازرسی صمت لرستان گفت: واحدهای صنفی در صورت نادیده گرفتن محدودیت زمانی فعالیت اصناف در شرایط قرمز کرونا، شناسایی و پلمب می شوند.