لرستان - سفیر افلاک
صنعت در کشور هدفمند نیست/بی توجهی عمیقی به لرستان شده است ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

صنعت در کشور هدفمند نیست/بی توجهی عمیقی به لرستان شده است

سرلشکر رضایی گفت: متاسفانه صنعت در کشور هدفمند نیست به طوری که کشاورزی باید با صنعت آمیخته باشد و لازم است صنعت کشاورزی را جزئی از کشاورزی محسوب کرد تا زنجیره ارزش آن به طور کامل دیده شود.