لرستان - سفیر افلاک
استفاده غیراخلاقی از زن در تبلیغات به چه قیمتی؟ ۱۶ تیر ۱۳۹۹

استفاده غیراخلاقی از زن در تبلیغات به چه قیمتی؟

استفاده ابزاری از زنان در تبلیغ کالا‌ها در فضا‌ی مجازی، موضوعی است که همچنان بدون نظارت به حال خود رها شده است.