لرستان - سفیر افلاک
۳۳۰ بیمار کرونایی در بیمارستان های لرستان بستری هستند ۰۲ تیر ۱۴۰۰
دبیر ستاد مقابله با کرونا در لرستان:

۳۳۰ بیمار کرونایی در بیمارستان های لرستان بستری هستند

کوشکی گفت: در حال حاضر 330 بیمار کرونایی در بیمارستان های لرستان بستری هستند.

شناسایی ۱۵۹ بیمار کرونایی جدید در لرستان/یک نفر فوت کرد ۰۱ تیر ۱۴۰۰
دبیر ستاد مقابله با کرونا در لرستان:

شناسایی ۱۵۹ بیمار کرونایی جدید در لرستان/یک نفر فوت کرد

کوشکی گفت: 159 بیمار کرونایی در لرستان شناسایی و یک نفر فوت کرد.

آمار فوتی های کرونا در لرستان از مرز ۱۹۰۰ نفر گذشت ۲۸ خرداد ۱۴۰۰
دبیر ستاد مقابله با کرونا در لرستان:

آمار فوتی های کرونا در لرستان از مرز ۱۹۰۰ نفر گذشت

کوشکی گفت: آمار فوتی های کرونا در استان لرستان از مرز 1900 نفر گذشت و طی 24 ساعت گذشته 4 بیمار کرونایی فوت کردند.

بستری ۳۵۵ بیمار کرونایی در بیمارستان های لرستان ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
دبیر ستاد مقابله با کرونا در لرستان عنوان کرد:

بستری ۳۵۵ بیمار کرونایی در بیمارستان های لرستان

کوشکی گفت: 355 بیمار کرونایی در بیمارستان های استان لرستان بستری و تحت مراقبت قرار دارند.

۳ لرستانی دیگر قربانی کرونا شدند ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
دبیر ستاد مقابله با کرونا در لرستان:

۳ لرستانی دیگر قربانی کرونا شدند

کوشکی گفت: از روز گذشته تاکنون 3 لرستانی دیگر قربانی کرونا شدند.

بستری ۳۵۳ بیمار کرونایی در بیمارستان های لرستان ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
دبیر ستاد مقابله با کرونا در لرستان:

بستری ۳۵۳ بیمار کرونایی در بیمارستان های لرستان

کوشکی گفت: 353 بیمار کرونایی در بیمارستان های لرستان بستری هستند.

۴۰۵ بیمار کرونایی در لرستان بستری شدند ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
دبیر ستاد مقابله با کرونا در لرستان:

۴۰۵ بیمار کرونایی در لرستان بستری شدند

کوشکی گفت: 405 بیمار کرونایی در مراکز درمانی استان لرستان بستری شدند.

۴۳۸ بیمار کرونایی در بیمارستان های لرستان بستری هستند ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
دبیر ستاد مقابله با کرونا در لرستان:

۴۳۸ بیمار کرونایی در بیمارستان های لرستان بستری هستند

کوشکی گفت: 438 بیمار کرونایی در بیمارستان های لرستان بستری هستند.

بستری ۴۸۳ بیمار کرونایی در لرستان/۲ بیمار فوت کردند ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
دبیر ستاد مقابله با کرونا در لرستان:

بستری ۴۸۳ بیمار کرونایی در لرستان/۲ بیمار فوت کردند

کوشکی گفت: 483 بیمار کرونایی در لرستان بستری هستند و ۲ بیمار طی شبانه روز گذشته فوت کردند.

۵۲۵ بیمار کرونایی در بیمارستان های لرستان بستری هستند ۰۵ خرداد ۱۴۰۰
دبیر ستاد مقابله با کرونا در لرستان:

۵۲۵ بیمار کرونایی در بیمارستان های لرستان بستری هستند

کوشکی گفت: 525 بیمار کرونایی در بیمارستان های استان لرستان بستری و تحت مراقبت قرار دارند.