لرستان - سفیر افلاک
رزمایش کمک مومنانه سپاه با شعار «ما ملت امام حسینیم» در لرستان برگزار می شود 04 شهریور 1399
جانشین فرمانده سپاه لرستان در گفتگو با سفیرافلاک:

رزمایش کمک مومنانه سپاه با شعار «ما ملت امام حسینیم» در لرستان برگزار می شود

سردار توکلی، جانشین فرمانده سپاه گفت: گام دوم، مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه سپاه با «شعار ملت امام حسینیم» و با توزیع بیش از ۱۰ هزار بسته معیشتی برگزار می شود.