لرستان - سفیر افلاک
۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بسته معیشتی در بین نیازمندان کشور توزیع شد 19 آبان 1399
مسئول بسیج جامعه زنان کشور در گفتگو با سفیرافلاک:

۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بسته معیشتی در بین نیازمندان کشور توزیع شد

بیابانی، مسئول بسیج جامعه زنان کشور: گفت: 2 میلیون و 500 هزار بسته معیشتی طی 6 ماهه امسال در بین نیازمندان کشور توسط خواهران بسیجی توزیع شد.