لرستان - سفیر افلاک
۱۰۰۰بسته معیشتی بین عشایر نیازمند لرستان توزیع می‌شود ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
فرمانده سپاه ناحیه بسیج عشایری لرستان:

۱۰۰۰بسته معیشتی بین عشایر نیازمند لرستان توزیع می‌شود

رستمی، فرمانده سپاه ناحیه بسیج عشایری لرستان گفت: هزار بسته معیشتی در این مرحله بین عشایر نیازمند استان لرستان توزیع می‌شود.