لرستان - پایگاه خبری سفیرافلاک
۲۱۷ واحد مسکونی به مددجویان لرستانی واگذار شد 23 تیر 1399
معاون بهزیستی لرستان در گفتگو با سفیرافلاک:

۲۱۷ واحد مسکونی به مددجویان لرستانی واگذار شد

وفایی گفت: همزمان با هفته بهزیستی 217 واحد مسکونی به مددجویان تحت پوشش بهزیستی لرستان واگذار شد.