لرستان - سفیر افلاک
بیماران لرستانی نیازمند گروه های خونی منفی هستند ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

بیماران لرستانی نیازمند گروه های خونی منفی هستند

حامدی گفت: بیماران لرستانی نیازمند گروه های خونی منفی هستند و می طلبد اهداکنندگان برای این مهم اقدام نمایند.