لرستان - سفیر افلاک
سه دهک پایین جامعه رایگان بیمه می‌شوند ۲۳ تیر ۱۳۹۹
در گفتگو مدیرکل بیمه سلامت لرستان با سفیرافلاک مطرح شد:

سه دهک پایین جامعه رایگان بیمه می‌شوند

فتحی بیرانوند گفت: 4 گروه برای دریافت دفترچه بیمه سلامت در نظر است که دفترچه رایگان به دهک‌های یک تا سه ارائه می‌شود.