لرستان - سفیر افلاک
انتخابات در اوج اقتدار و بی طرفانه برگزار شود ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

انتخابات در اوج اقتدار و بی طرفانه برگزار شود

خادمی گفت: انتخابات در اوج اقتدار و بی طرفانه برگزار شود و تسلط عوامل اجرایی بر قوانین انتخابات از اهمیت بالایی برخوردار است.