لرستان - سفیر افلاک
اجرای طرح تاب آوری اجتماعی در ۲ منطقه لرستان آغاز شد ۰۵ خرداد ۱۴۰۰
معاون بهزیستی لرستان:

اجرای طرح تاب آوری اجتماعی در ۲ منطقه لرستان آغاز شد

آذری وند گفت: اجرای طرح تاب آوری اجتماعی با هدف کاهش آسیب های اجتماعی در 2 منطقه استان لرستان آغاز شد.