لرستان - سفیر افلاک
سلامت نوزاد قربانی تاریخ تولد رُند قرن/والدینی که از مدت‌ها قبل پشت در اتاق عمل صف کشیده اند 09 آذر 1399
روز پردردسر برای نوزادان؛

سلامت نوزاد قربانی تاریخ تولد رُند قرن/والدینی که از مدت‌ها قبل پشت در اتاق عمل صف کشیده اند

امروز رندترین تاریخ در یک دهه گذشته و از روزهای پردردسر برای نوزادانی است که برای متولد شدن در این تاریخ خاص، گاهی سلامتی آنها در معرض خطر قرار می گیرد.