لرستان - سفیر افلاک
۱۵ روستای لرستان با تانکر آبرسانی می‌شود ۱۶ تیر ۱۳۹۹
مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب لرستان در گفتگو با سفیرافلاک:

۱۵ روستای لرستان با تانکر آبرسانی می‌شود

کرم وند گفت: 15 روستای لرستان به دلیل مشکلاتی مانند منابع آب محدود و یا فاصله از مجتمع‌های آب، با تانکر آبرسانی می‌شوند.