لرستان - سفیر افلاک
اعزام تیم پزشکان جهادی برای کمک به مدافعان سلامت/تجهیزات و امکانات سپاه برای مقابله با کرونا بکارگیری می شود ۱۱ آبان ۱۳۹۹
معاون سلامت سپاه لرستان:

اعزام تیم پزشکان جهادی برای کمک به مدافعان سلامت/تجهیزات و امکانات سپاه برای مقابله با کرونا بکارگیری می شود

سرهنگ امیری، معاون سلامت سپاه لرستان گفت: تیم های جهادی پزشکی برای کمک به مدافعان سلامت اعزام می شوند و همه تجهیزات و امکانات سپاه برای مقابله کرونا بکارگیری می شود.