لرستان - سفیر افلاک
تولید روزانه ۱۲۰ تن مرغ گرم در لرستان؛ قیمت تخم مرغ افزایش نمی‌یابد 19 مهر 1401
معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان:

تولید روزانه ۱۲۰ تن مرغ گرم در لرستان؛ قیمت تخم مرغ افزایش نمی‌یابد

میردریکوند با بیان اینکه روزانه 120 تن مرغ گرم در لرستان تولید می‌شود گفت: تخم مرغ فعلا افزایش قیمت ندارد.

سالانه ۷ هزار تن تخم مرغ در لرستان تولید می شود 24 دی 1399
مدیر امور طیور جهاد کشاورزی لرستان:

سالانه ۷ هزار تن تخم مرغ در لرستان تولید می شود

جعفرپور با اشاره به اینکه سالانه 7 هزار تن تخم مرغ در لرستان تولید می شود، گفت: نیاز استان به تخم مرغ ۲۰ هزار تن است که حدود ۴۵ درصد نیاز استان را تامین می کند.