لرستان - سفیر افلاک
برگزاری کنگره شهدا نقش مهمی در تحقق تمدن بزرگ اسلامی دارد ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
فرمانده سپاه لرستان:

برگزاری کنگره شهدا نقش مهمی در تحقق تمدن بزرگ اسلامی دارد

سردار کشکولی گفت: برگزاری کنگره شهدا نقش مهمی در تحقق تمدن بزرگ اسلامی دارد و این کنگره سرچشمه ای برای سیراب کردن نسل جوان از ارزشهاست.