لرستان - سفیر افلاک
۱۰۰ واحد صنعتی لرستان در تملک بانک‌ها است 29 آبان 1399
معاون صمت لرستان:

۱۰۰ واحد صنعتی لرستان در تملک بانک‌ها است

محمدی، معاون صمت لرستان گفت: 100 واحد صنعتی استان در تملک بانکها است و در صورت احیای این واحدها، حجم قابل توجهی اشتغال ایجاد می شود.

بانک ها حق تملک واحدهای تولیدی را ندارند 22 مهر 1399
معاون وزیر کار:

بانک ها حق تملک واحدهای تولیدی را ندارند

شاکرمی، معاون وزیر کار گفت: بانک ها حق ندارند واحدهای تولیدی را به دلیل بدهی، تملک کنند و تعیین تکلیف این واحدها ضروری است.