لرستان - پایگاه خبری سفیرافلاک
۲۱۷ کودک کار تحت پوشش بهزیستی لرستان قرار گرفت 23 تیر 1399
مدیرکل بهزیستی لرستان:

۲۱۷ کودک کار تحت پوشش بهزیستی لرستان قرار گرفت

یاری گفت: ۲۱۷ کودک کار تحت پوشش بهزیستی لرستان قرار گرفته و مستمری دریافت می‌کنند.