لرستان - سفیر افلاک
۷۵۰ تن برنج با نرخ مصوب دولتی در  لرستان توزیع شد 04 آذر 1399
معاون سازمان صمت لرستان:

۷۵۰ تن برنج با نرخ مصوب دولتی در لرستان توزیع شد

میرموسوی، معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صمت لرستان گفت: 750 تن برنج با نرخ مصوب دولتی در سراسر استان لرستان توزیع شده است.