لرستان - سفیر افلاک
عرضه روزانه ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار مترمکعب گاز CNG در لرستان 12 تیر 1399
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‎های نفتی لرستان مطرح کرد:

عرضه روزانه ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار مترمکعب گاز CNG در لرستان

بهرامی گفت: ظرفیت عرضه روزانه گاز CNG در لرستان بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار مترمکعب گاز است.