لرستان - سفیر افلاک
زنگ خطر کاهش جمعیت به صدا درآمد/«فرزند کمتر، زندگی بهتر» نسخه نابودی کشور 27 مهر 1399
بحران تک فرزندی؛

زنگ خطر کاهش جمعیت به صدا درآمد/«فرزند کمتر، زندگی بهتر» نسخه نابودی کشور

زنگ خطر کاهش جمعیت مدتهاست به صدا درآمده و مسئولان و متولیان اقدامی اساسی برای این مشکل نکرده اند، مشکلی که عوامل زیادی در آن دخیل بوده و با ایجاد مشوق ها می توان از بحران کاهش جمعیت جلوگیری کرد.