لرستان - سفیر افلاک
جنایت خونین در کوهدشت/خودکشی پدر پس از ضربه پتک بر سر دخترش ۲۴ تیر ۱۳۹۹

جنایت خونین در کوهدشت/خودکشی پدر پس از ضربه پتک بر سر دخترش

مرد کوهدشتی پس از حمله ور شدن به خانواده خود و ضربه پتک بر سر دخترش، خودکشی کرده و فوت می‌کند.