لرستان - سفیر افلاک
پاسداری از عرصه‌های طبیعی همت همگانی می‌طلبد/حفظ درختان و جنگل‌ها ضرورتی برای حیات بشری ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

پاسداری از عرصه‌های طبیعی همت همگانی می‌طلبد/حفظ درختان و جنگل‌ها ضرورتی برای حیات بشری

خوشیار با بیان اینکه پاسداری از عرصه‌های طبیعی همت همگانی می‌طلبد، گفت: وقتی قد کشیدن نهال هایی را که کاشته ام، می بینم انگیزه بیشتری برای ادامه کار در توسعه جنگلکاری پیدا می کنم و کار کردن در طبیعت بسیار لذت بخش است.