لرستان - سفیر افلاک
وقوع ۷۸ مورد آتش سوزی در مراتع و اراضی جنگلی لرستان ۰۳ شهریور ۱۳۹۹
مدیر کل مدیریت بحران لرستان در گفتگو با سفیرافلاک مطرح کرد:

وقوع ۷۸ مورد آتش سوزی در مراتع و اراضی جنگلی لرستان

پازوکی، مدیر کل مدیریت بحران لرستان گفت: 78 مورد آتش سوزی در اراضی جنگلی و مراتع استان از ابتدای سال تاکنون رخ داده که نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.