لرستان - سفیر افلاک
آیا ویروس هندی یک تهدید است/ ماجرای جهش مضاعف ویروس 10 اردیبهشت 1400

آیا ویروس هندی یک تهدید است/ ماجرای جهش مضاعف ویروس

این روزها صحبت از آمدن و نیامدن ویروس هندی به کشور است. یعنی همه منتظریم ببینیم این بار قرار است چگونه با این ویروس هزار چهره آشنا شویم.

کرونای انگلیسی به لرستان رسید/شناسایی ۲ فرد مبتلا 16 اسفند 1399

کرونای انگلیسی به لرستان رسید/شناسایی ۲ فرد مبتلا

خادمی گفت: کرونای انگلیسی به لرستان رسید و تاکنون ۲ فرد مبتلا شناسایی شده است.