لرستان - سفیر افلاک
۴۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند لرستان اهدا شد ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
مدیرکل کمیته امداد لرستان:

۴۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند لرستان اهدا شد

شیخ پور گفت: 400 سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند تحت پوشش کمیته امداد استان لرستان اهدا شد.

۵۰۰ سری جهیزیه به زوج های نیازمند لرستان اهدا شد ۰۵ اسفند ۱۳۹۹

۵۰۰ سری جهیزیه به زوج های نیازمند لرستان اهدا شد

سپهوند گفت: در پویش جدید رزمایش کمک مومنانه، خانواده های شهدا به نیابت از شهید در امر کمک برای تهیه جهیزیه نوعروسان نیازمند مشارکت می کنند.

۳۵ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند لرستان اهدا می شود ۱۴ مهر ۱۳۹۹
مسئول بسیج جمعه زنان لرستان:

۳۵ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند لرستان اهدا می شود

سپهوند، مسئول بسیج جمعه زنان لرستان گفت: 35 سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند استان لرستان اهدا می شود.