لرستان - سفیر افلاک
از ایسنا به رسانه ملکه! 22 تیر 1399
#پایش_رسانه‌های_معاند

از ایسنا به رسانه ملکه!

ايسنا در مسائل متعدد فرهنگي همواره خط تخريب و قبح شكني را در پيش گرفته است.