لرستان - سفیر افلاک
ساخت پوشش‌های آنتی‌رفلکس با الهام از چشم حشرات 19 آبان 1399

ساخت پوشش‌های آنتی‌رفلکس با الهام از چشم حشرات

پژوهشگران ژاپنی سعی دارند با الهام از ساختار زیستی چشمان حشرات، روشی برای ساخت پوشش‌های آنتی‌رفلکس ارائه دهند.