لرستان - سفیر افلاک
افزایش ضریب حفاظتی تالاب ها و زیستگاه‎های آبی لرستان/توسعه رونق گردشگری با پرنده نگری 18 آبان 1399
مدیرکل محیط زیست لرستان:

افزایش ضریب حفاظتی تالاب ها و زیستگاه‎های آبی لرستان/توسعه رونق گردشگری با پرنده نگری

فتحی بیرانوند، مدیر کل محیط زیست لرستان گفت: ضریب حفاظتی تالاب ها و زیستگاههای آبی استان لرستان با آغاز بارش ها افزایش می یابد.